Civieltechische Inventarisaties

Cinvento legt op geheel eigen wijze de basis voor de werkvoorbereiding van bouwkundige en civieltechnische werken.

Door het volledig in beeld brengen van het werkterrein binnen de projectcontouren wordt inzicht geboden in de invloed van de bestaande situatie op het ontwerp. Zowel onder- als bovengronds wordt het totale werkgebied in beeld gebracht. Ervaar het voordeel van een goed basis dossier, ervaar Cinvento.

Daarnaast levert Cinvento diverse diensten, die tijdens de uitvoering van werken ondersteuning bieden. De vele jaren ervaring in de civiele techniek komen tot uitdrukking in de daadkracht bij de oplossing van problemen tijdens de uitvoering van een werk. Laat u voorlichten over de mogelijkheden, die het activiteitenpakket van Cinvento u biedt.